wahl-eiendom-as

FROGNER ATRIUM

Utleid

Meld interesse

Frogner Atrium er en representativ kontor- og handelseiendom ved Solli Plass. Eiendommen består av en kombinasjon av kontor, handels- og boligseksjoner.

På gateplan er det etablert et lite handelssenter med bl.a. mange spennenede restaurantkonsepter.

Kontor og handel

Utleid

ca. 5.800 kvm.

Gode kollektivmuligheter

Parkeringskjeller

Sykkelparkering

Vaktmester

Frognerveien 10, 0257 Oslo
La oss kontakte deg

Christopher W. Felix

Markeds- og Utleiedirektør