wahl-eiendom-as


Wahl Eiendom har 14 ansatte og kontor i Oslo og Bergen. Selskapet eier og forvalter ca. 135 000 kvm. handels- og kontoreiendom og har i tillegg ca. 160 000 kvm. under utvikling. Samlede leieinntaker ligger på 135 MNOK.


SNAKK MED OSS

Kontakt