wahl-eiendom-2
Wahl Eiendom AS

Wahl Eiendom er en eiendomsbesitter og -utvikler basert i Oslo. Selskapet eier og forvalter en portefølje av handels- og kontoreiendom med hovedfokus på Østlandsregionen. I tillegg har Wahl Eiendom flere utviklingsprosjekter innen næring og bolig, både i egenregi og i samarbeid med solide partnere.