wahl-eiendom-2
Wahl Eiendom AS

Wahl Eiendom AS etablerte sin eiendomsvirksomhet i 1984. Historien strekker seg imidlertid tilbake til 1905, der man frem til 1984 eide og drev en av Norges største trykkerivirksomheter.


Virksomheten i Wahl Eiendom i dag er i all hovedsak knyttet til forvaltning, foredling og utvikling av egen langsiktig eiendomsportefølje. Selskapets hovedfokus er næringseiendommer i Østlandsregionen og aktivitet innen utvikling vil være rettet både mot videresalg og langsiktig eierskap. Wahl Eiendom er også involvert i boligutvikling i Bergensregionen gjennom datterselskapet Webu AS.


Selskapet eies i dag av Sigurd A. Wahl, Camilla Wahl og Sebastian Wahl.STYRET

---

Styreleder: Camilla Wahl
Styremedlemmer: Sigurd Wahl, Sebastian Wahl,
Lars Kristiansen, Stig L. Bech og Lisbeth Gyland