wahl-eiendom-2

WEBU

En boligutvikler med fokus på Hordaland. Gjennom eksklusive tomter, moderne tankegang og dyktige samarbeidspartnere søker vi å levere de mest unike, praktiske og sosiale hjemmene i Bergensområdet.

FREMTIDSRETTET OG VEKST FOKUSERT

Ved å bruke lokal arbeidskraft sikrer vi arbeidsplasser for menneskene i regionen, og vet at arbeidet blir solid utført. Gjennom støtte til lærlingplasser hos en rekke lokale entreprenører hjelper fremtidige håndverkere WEBU fremover.